ห้องจัดเลี้ยงริมแม่น้ำค่ะ

ห้องจัดเลี้ยงริมแม่น้ำค่ะ

ห้องจัดเลี้ยงริมแม่น้ำแม่กลอง เป็นแบบเปิด รับสายลมแม่น้ำ ห้องนี้ความจุประมาณ 60 ท่านเลยค่ะ 


view